Ovidiu in officina,canapatura dei tubi
Ovidiu in officina,canapatura dei tubi

Lezione in officina idraulicaVadim,ora di matematicaOvidiu in officina,canapatura dei tubiLawal in officina, filettatura dei tubiOleksander in officina